Forex Kitabı Teknik Analizler

Kategori: Forex Eğitimi / 13 Eylül 2013

Forex Kitabı Teknik AnalizlerForex piyasasında yatırımcılar varlıkların fiyat hareketlerini çeşitli analiz yöntemlerini kullanarak başarılı bir şekilde öngörebilmektedirler. Yatırımcıların varlıklar ile ilgili öngörüde bulunmak için kullandıkları analiz yöntemlerinin bir çeşidi de teknik analizlerdir. Yatırımcılar çeşitli teknik analiz araçlarından faydalanarak, piyasada oluşması muhtemel trendlere, bu trendlerin gücüne ve süresine dair başarılı sinyaller alabilmektedirler.

Piyasada yatırımcıların işlem modelleri ve yatırım stratejileri uyarınca kullanabilecekleri pek çok teknik analiz aracı mevcuttur. Yatırımcılar teknik analiz araçları arasındaki seçimleri genellikle, gerçekleştirecekleri işlemlerinin vadesinde ve kullanacakları sermaye miktarına göre belirlemektedirler. Aracı kurumlar tarafından sunulan Forex Eğitim Kitabı hizmeti aracılığı ile yatırımcılar, teknik analiz araçlarının nasıl kullanılabileceğine ve elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağına dair ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektedir.

Bu yazımızda sizler için forex piyasasında sıklıkla kullanılan teknik analiz araçlarının kullanımını ve elde edilen verilerin nasıl yorumlanacağını yüzeysel olarak aktarıyoruz;

RSI İndikatörü

RSI (Relative Strength Index) İndikatörü forex piyasasında yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilen teknik analiz araçları arasında yer almaktadır. Yatırımcılar teknik analiz aracı yardımı ile trend oluşumlarına ilişkin başarılı sinyaller alabilmekte, bu sinyaller doğrultusunda piyasada uygun pozisyonlarda yer alarak sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olabilmektedirler.

RSI İndikatörü forex piyasasında kullanılan neredeyse tüm işlem platformlarında mevcuttur. Bu nedenle yatırımcılar teknik analiz aracını kolaylıkla kullanabilmekte, teknik analiz aracı yardımı ile varlıkların fiyat hareketleri ile ilgili verilere ulaşabilmektedir.

RSI İndikatörü grafik değerleri;

  • RS = Ortalama Yükselen Değerler / Ortalama Alçalan Değerler
  • RSI = 100 – ( 100 / 1 + RS ) formülleri uyarınca hesaplanmaktadır.

RSI İndikatörü’nde, yatırımcılar tarafından iki fiyat seviyesi belirlenmektedir. Bu fiyat seviyeleri yatırımcıların indikatörden sinyal almasını mümkün kılacak eşik değerleridir. Piyasada genellikle kullanılan eşik seviyeleri, Alt Eşik Seviyesi = 30 – Üst Eşik Seviyesi = 70 şeklindedir.

Yatırımcılar RSI indikatörü grafiğinin üst eşik değerini aştığı durumlarda piyasada bir aşırı alım baskısının oluştuğu ve, varlık fiyatının bir düşüş trendi yaşayabileceği yorumunu gerçekleştirmektedir. RSI İndikatörü grafik değerinin, alt eşik değerinin altına indiği durumlarda ise, piyasada bir satış baskısı oluştuğu ve ilerleyen zaman diliminde varlık fiyatlarında bir yükseliş trendinin oluşabileceği yorumunu gerçekleştirebilmektedir.

Momentum Grafiği

Momentum grafiği de temelde RSI İndikatörü ile aynı paralellikte sinyaller üreten bir teknik analiz aracıdır. Yatırımcılar Momentum grafikleri aracılığı ile forex piyasasında oluşan trendlerin gücünü tespit edebilmekte bu doğrultuda belirli zaman periyotlarında, forex piyasasında oluşan yalancı trendlerde doğru pozisyonlarda yer alarak, sermayelerini güvenli bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olabilmektedirler. Momentum grafikleri aracılığı ile gerçekleştirilen yatırımlarda, yatırımcıların öncelikli olarak dikkat etmesi gereken konu, teknik analiz aracının parametreleri arasında belirlenen zaman periyodudur.

Teknik analiz aracı farklı zaman periyotlarında, farklı sinyaller üretebilmektedir. Bu nedenle yatırımcıların kullandıkları yatırım stratejisi doğrultusunda zaman periyodunu uygun bir şekilde belirlemesi gerçekleştireceği işlemlerinden yüksek başarı oranları elde edebilmesi için önemli bir faktör konumundadır.

Momentum Grafiği değerleri;

Momentum = Anlık Kapanış Değeri / Belirlenen Zaman Periyodundaki Kapanışlar x 100 formülü uyarınca hesaplanmaktadır.

Momentum grafiği aracılığı ile yatırımcılar piyasada oluşan trendlerin gücüne ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olabilmektedirler. Momentum göstergesinde 100 seviyesi oldukça önemlidir. Yatırımcılar momentum grafiği değerlerinin 100 seviyesinin üstünde olduğu durumlarda piyasa oluşan trendin güçlü olduğu, 100 seviyesinin altında olduğu durumlarda ise, oluşan trendin zayıf olduğu sinyalini alabilmektedirler.

Stokastik Osilatörü

Stokastik Osilatörü forex piyasasında yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan teknik analiz araçları arasındadır. Stokastik Osilatörü’nde de diğer teknik analiz araçlarında olduğu gibi belirlenen zaman periyodu son derece önemlidir. Yatırımcılar Stokastik Osilatörü’nün zaman periyodunu kendi yatırım stratejilerine uygun bir şekilde belirlemeli, bu doğrultuda teknik analiz aracından aldıkları sinyaller uyarınca işlem gerçekleştirmelilerdir.

Stokastik Osilatörü yatırımcılara piyasada oluşan trendleri ve bu trendlerin oluşması için gerekli koşulları ortaya koyan aşırı alım satım sinyallerini verebilmektedir. Stokastik Osilatörü’nde iki adet grafik bulunmaktadır. Bu grafikler %K ve %D grafikleri olarak isimlendirilirler.

Stokastik Osilatörü grafik değerleri;

  • %K = 100 x (Son Kapanış Değeri – En Düşük Değer) / (En Yüksek Değer – En Düşük Değer)
  • %D = %K Grafiğinin Değerlerinin Hareketli Ortalaması formülleri uyarınca hesaplanmaktadır.

Göstergede yatırımcılar tarafından belirlenen iki adet seviye bulunmaktadır. Alt ve üst eşik değerleri olarak adlandırılan bu seviyeler ve %K, %D grafiklerinin bu eşik değerlerine göre konumları aracılığı ile aşırı alım – satım durumlarının sinyallerini almak mümkündür.

Piyasada genellikle kullanılan seviye değerleri, Üst Eşik Değeri = 80, Alt Eşik Değer = 20’dir. Yatırımcılar bu eşik değerlerini işlem gerçekleştirdikleri varlığa veya yatırım stratejilerine göre kendileri de belirleyebilirler. %K ve %D grafiklerinin üst eşik değerini aştığı durumlarda piyasada aşırı alım durumunun söz konusu olduğu ve ilerleyen zamanda varlık fiyatlarının düşüş trendi içerisinde hareket edebileceği, %K ve %D grafiklerinin alt eşik değerini aştığı durumlarda ise, aşırı satış durumunun söz konusu olduğu ve ilerleyen dönemde varlık fiyatlarının yükseliş yaşayabileceği yorumu gerçekleştirilebilmektedir.

Aynı zamanda %K ve %D grafiklerinin birbirlerine göre konumları uyarınca da çeşitli yorumların gerçekleştirilmesi mümkündür. Yatırımcılar %K grafiğinin %D grafiğini yukarıdan aşağıda doğru kestiği durumlarda ilgili varlığa ilişkin satım sinyali, %K grafiğinin %D grafiğini aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda ise, ilgili varlığa ilişkin alım sinyali aldıkları yorumunu gerçekleştirebilmektedirler.

Hareketli Ortalamalar Grafikleri

Hareketli ortalamalar grafikleri yatırımcıların forex piyasasında trend oluşumlarını tespit etmek amacı ile sıklıkla yararlandığı teknik analiz araçları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Hareketli ortalamalar grafikleri farklı teknik analiz araçlarının içerisinde de yer alabilmektedir.

Hareketli ortalamalar grafikleri temelde varlıkların, geçmiş fiyat değerlerine yeniden ulaşma eğiliminde olması mantığına dayanmaktadır. Teknik analiz aracının farklı formüller uyarınca kullanılan farklı türleri mevcuttur.

Basit Hareketli Ortalama Grafikleri

Basit hareketli ortalama grafikleri adından da anlaşılacağı üzere, hareketli ortalamalar grafiklerinde en yüzeysel sonuçları veren hesaplama yöntemidir. Basit hareketli ortalama grafikleri genellikle diğer teknik analiz araçları içerisinde ve uzun vadeli olarak gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak kullanılmaktadır.

Basit Hareketli Ortalama grafik değerleri;

Basit Hareketli Ortalama Grafik Değerleri = Toplam Kapanış Fiyatı Değeri / Zaman Aralığı formülü uyarınca hesaplanmaktadır.

Üssel Harekeli Ortalama Grafikleri

Üssel hareketli ortalama grafikleri son dönemdeki kapanış fiyatlarına daha çok ağırlık verilen bir hareketli ortalamalar hesaplama yöntemidir. Yatırımcılar Üssel hareketli ortalama grafikleri aracılığı ile varlıkların trend hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler alabilmektedir.

Üssel Hareketli Ortalama grafik değerleri;

  • Üssel Hareketli Ortalama Grafiği Değerleri = ( Son Kapanış Fiyatı x Yüzdelik Oran ) + Bir Önceki Kapanış Fiyatı )
  • Yüzdelik Oran = 2 / ( 1 + Belirlenen Zaman Aralığında ki Birim Sayısı ) formülleri uyarınca hesaplanmaktadır.

Değişken Hareketli Ortalama Grafikleri

Değişken Hareketli Ortalama Grafikleri, Üssel Hareketli Ortalama Grafiklerinin bir çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle detaylı teknik analiz işlemlerinde kullanılan Değişken Hareketli Ortalama Grafikleri yatırımcının işlem modeline uygun bir şekilde analiz gerçekleştirmesini mümkün kılmaktadır.

Değişken Hareketli Ortalama grafik değerleri;

Değişken Hareketli Ortalama Grafiği Değerleri = [ Yüzdelik Oran x Fiyatlarda Dalgalanma Oranı x İşlem Gerçekleştirilen Zaman Periyodundaki Kapanış Değeri ] + [ ( 1 – Yüzdelik Oran) x Bir Önceki Zaman Periyodundaki Değişken Hareketli Ortalama Değeri ] formülü uyarınca hesaplanmaktadır.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama Grafikleri

Ağırlıklı Hareketli Ortalama Grafikleri son dönemdeki kapanış değerlerine ağırlık verilerek oluşturulan bir Hareketli Ortalamalar Grafiği’dir. Yatırımcılar teknik analiz aracı vasıtası ile oldukça başarılı sinyaller alabilmekte, ayrıntılı olarak gerçekleştirdikleri teknik analiz uygulamalarında teknik analiz aracından faydalanabilmektedirler.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama grafiği değerleri;

Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar Grafiği Değerleri = [ ( 1. Zaman Periyodu Kapanış Değeri x 1 ) + ( 2. Gün Kapanış Değeri x 2 ) + … + ( X Zaman Periyodu Kapanış Değeri x X) ] formülü uyarınca hesaplanmaktadır.

Yatırımcılar hareketli ortalama grafikleri aracılığı ile piyasadaki trend oluşumlarına ilişkin başarılı sinyaller alabilmektedirler. Hareketli ortalama grafikleri, varlıkların fiyat grafikleri ile birlikte yorumlanmaktadır. Yatırımcılar, Hareketli ortalama grafiklerinin varlık grafiğini yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda, satış sinyali, Hareketli ortalama grafiklerinin, varlık grafiğini aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda ise, alım sinyali olarak yorumlayabilmektedirler.

Forex piyasasında kullanılan pek çok teknik analiz aracı ve bazı teknik analiz araçlarının bir arada kullanılması ile oluşturulmuş kapsamlı göstergeler bulunmaktadır. Yatırımcılar günümüzde sunulan işlem platformları aracılığı ile teknik analiz işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmekte, çoğu karmaşık olan formülleri otomatik olarak, sadece parametrelerini belirleyerek, işlem platformlarına uygulatabilmektedirler.

Teknik analiz araçları piyasada yatırımcılara oldukça başarılı sinyaller sunmasının yanında kesinlikle temel analiz verileri ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda, doğru yatırım stratejileri geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların teknik ve temel analiz işlemlerini bir bütün olarak düşünmesi ve gerçekleştireceği işlemlerinde bu iki analiz yönteminden elde ettiği verileri birlikte kullanması gerçekleştireceği işlemlerinin başarı oranını artıracak önemli bir kriter konumundadır.

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir