Forex Kitabı Temel Analizler

Kategori: Forex Eğitimi / 26 Eylül 2013

Forex Kitabı Temel AnalizlerTemel analiz yöntemleri yatırımcıların forex piyasasında başarılı bir şekilde yer alabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken önemli kriterlerden bir tanesi konumundadır. Yatırımcılar, oluşturacakları işlem modellerine ilişkin temel analiz uygulamalarını işlevsel bir şekilde gerçekleştirebilmeleri durumunda, piyasada varlıkların fiyat hareketlerine ilişkin başarılı öngörülerde bulunabilmekte, oluşturdukları işlem modelleri aracılığı ile yüksek kar oranları elde etme imkanına sahip olabilmektedir.

Temel analizler varlık fiyatları üzerindeki gelişmelerin iktisadi bir çerçevede incelenmesi mantığına dayanmaktadır. Finans piyasalarında varlıklar farklı pek çok etmen uyarınca fiyatlandırılabilmektedir. Varlık fiyatları üzerinde etkili olan etmenlerin ise, fiyat değişimleri üzerinde farklı ağırlık dereceleri bulunmaktadır. Yatırımcıların çoğu zaman bu etkenlerin tümünü gözlemlemesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yatırımcılar ağırlık değerinin yüksek olduğuna inandığı gelişmeler uyarınca işlem modellerini oluşturmakta, bu modeller uyarınca piyasada pozisyon almaktadır.

Aynı zamanda temel analiz verilerinin yorumlanmasında, yatırımcı tarafından kullanılan yatırım stratejisinin de önemi büyüktür. Yaşanan gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde farklı vadelerde farklı etkileri gözlemlenebilmektedir. Yatırımcılar bu nedenle forex piyasasında başarılı işlem modelleri uyarınca yer alabilmek için, gerçekleştirdikleri yatırımın vadesine göre mevcut gelişmeleri yorumlayabilme yeterliliğine sahip olmalıdır.

Temel analiz verilerinin güçlü etkilerinin gözlemlendiği bir diğer önemli kriterde piyasa algısıdır. Piyasa algısı uyarınca varlık fiyatları kısa vadelerde oldukça yüksek değişimlere maruz kalabilmektedir. Bu nedenle yatırımcıların temel analizler kapsamında, gerçekleşen gelişmenin yatırımcılar üzerinde özellikle kısa vadede yaratacağı etkiyi de gözlemlemesi, gerçekleştireceği işlemlerinden yüksek başarı oranları elde etmesini mümkün kılan önemli bir kriter konumundadır.

Temel analiz işlemlerini Forex piyasasını baz alarak incelediğimizde;

Forex piyasası yatırımcıların çoğunlukla parite ve emtialar aracılığı ile yatırım gerçekleştirdiği bir finans piyasasıdır. Dolayısı ile piyasa üzerinde öncelikli etkileri hissedilen değişimler, ülkelerin siyasi istikrarı, merkez bankaları açıklamaları ve uluslararası ticari faaliyetlerde yaşanan değişimlerdir. Tüm bu bilgiler ışığında geçmiş dönemde varlık fiyatları üzerinde önemli değişimler yaşanmasına neden olduğunu gözlemlediğimiz temel analizler kapsamında değişen başlıkları ve bu başlıkların varlık fiyatları üzerinde yarattığı etkileri incelersek;

İstihdam Değişimi

İstihdam değişimi para birimi değerleri üzerinde uzun vadeli etkiler göstermesi beklenen bir temel analiz verisi olmasına karşın, piyasa algısı nedeni ile kısa vadeli olarak da varlık fiyatları üzerinde güçlü fiyat hareketlerine neden olabilmektedir.

Bir ülkenin istihdam oranlarındaki değişim yatırımcılara, ülke ekonomisi ile ilgili güvenilir sinyaller sunabilmektedir. İstihdam oranlarındaki olumlu bir gelişme, ülke ekonomisinin de olumlu bir değişime maruz kalmasına neden olmakta, bu doğrultuda ilgili para biriminin değer kazanmasına yol açmaktadır.

Bir ülkedeki istihdam oranlarının artmasının, ülke içi talebi de artırdığı gözlemlenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak ülkedeki üretim hızlanmakta ve ülke istihdam oranlarını koruyabilmesi durumunda ekonomik anlamda bir büyüme süreci yaşamaktadır.

Dış Ticaret Dengesi

Ülkelerin para birimleri fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer önemli kriter de uluslararası ticari faaliyetlerdir. Ülkelerin ithalat ve ihracat verilerinin açıklandığı Dış ticaret dengesi raporları, yatırımcıların ülkenin uluslararası pazarda gösterdiği etkinliği gözlemleyebilmesini sağlayan oldukça önemli bir temel analiz verisidir.

Ülkenin yüksek oranlarda ithalat gerçekleştirmesi uluslararası pazarlarda ülke para birimine ilişkin talebi artıracak, bu durumun bir sonucu olarak da ülkenin para birimi fiyatları üzerinde olumlu etkiler gözlemlenebilecektir.

Tarım Dışı Üretkenlik

Tarım dışı üretkenlik verileri yatırımcılara bir ülkede tarım sektörü dışında oluşturulan istihdam oranlarını veren önemli bir temel analiz verisidir. Bir ülkede tarım dışı istihdam oranlarının artması ülke para birimine karşı talebi artıracak buda ilerleyen süreçte para biriminin değer kazanmasına neden olabilecektir.

Cari Hesap Dengesi

Cari hesap dengesi verileri ülkelerin para transferlerinin açıklandığı bir rapor niteliğindedir. Yatırımcılar ülkenin her türlü gelir akışını bu rapor aracılığı ile gözlemleyebilmektedir. Raporun olumlu sonuçlar sunması durumunda, ülke para biriminde de olumlu yönde bir fiyatlandırma olması durumu söz konusudur.

Konut Başlangıçları

İnşaat sektörü bir ülkedeki ekonomik gidişatın başlıca göstergelerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Konut başlangıçları verileri ülkedeki konut talebinin göstergesi olan bir temel analiz verisidir. Konut üretiminin artması ülkenin ilerleyen dönemde yaşayacağı ekonomik büyümenin önemli göstergelerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

Yatırımcılar Konut başlangıçları verilerinin olumlu bir tablo çizdiği durumlarda, ilgili ülkenin para biriminin ilerleyen dönemde değer kazanabileceği yorumunu gerçekleştirebilmektedir.

Faiz Oranları Açıklamaları

Faiz oranları açıklamaları para birimi fiyatları üzerinde oldukça önemli değişimlere yol açabilen bir temel analiz verisidir. Özellikle faiz oranları beklentisi ile gerçekleştirilen açıklama arasında oluşabilecek bir farklılık doğrultusunda para birimleri oldukça önemli fiyat değişimleri yaşayabilmektedir.

Faiz oranlarında yaşanacak bir artış, yatırımcıların ülke para birimi aracılığı ile yatırım gerçekleştirme eğilimi göstermesine neden olacak, bu durumda ülke para birimine karşı talebi artırarak, para birimi fiyatlarında bir artış yaşanmasına neden olabilecektir.

İstihdam Talepleri

İstihdam talepleri bir ülkenin ekonomisindeki gidişatı gösteren oldukça önemli bir temel analiz verisidir. İstihdam taleplerinde yaşanan bir yükseliş, ülke ekonomisinde olumsuz bir döneme girildiğinin sinyallerini verirken, aksi bir durumda da ekonominin iyi bir gidişat izlediği ve ülke para biriminin ilerleyen dönemde fiyat artışı yaşayabileceğinin sinyali olarak yorumlanabilmektedir.

Tüketici Fiyatları Listesi (Enflasyon)

Tüketici fiyatları listesi, enflasyon genellikle merkez bankaları tarafından, para politikalarındaki istikrarın devam ettirilebilmesi adına, düşük oranlarda kontrol altında tutulmaya çalışılan bir olgudur. Enflasyonun artışı, alım gücünün azalmasına neden olan, bu doğrultuda gerçekleştirilen yatırımlardaki reel getiriyi azaltan önemli bir gelişmedir.

Enflasyonun artışı ilgili ülkenin para birimi üzerinden gerçekleştirilen yatırımlardaki işlem hacmini genellikle düşürmekte, bu doğrultuda para biriminin ilerleyen dönemde değer kaybı yaşayabileceğinin sinyali olarak yorumlanabilmektedir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri yatırımcılara ülkenin ekonomik anlamda yaşadığı değişim ile ilgili önemli bilgiler verebilen, oldukça önemli bir temel analiz verisidir. Ülkeye ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerlerinin artması, genellikle ilgili ülkenin para birimi fiyatlarında ilerleyen süreçte artışa neden olmaktadır.

Temel analiz verilerinin elde edilmesi ve yorumlanması, ekonomik anlamda iyi bir bilgi birikimine sahip olmayı ve piyasayı kurumsal anlamda takip etme gerekliliğini doğurmaktadır. Bu nedenle yatırımcıların bireysel olarak temel analiz verilerini elde etmesi ve bu veriler doğrultusunda, yatırım stratejilerini oluşturmaları oldukça güçtür.

Günümüzde aracı kurumlar tarafından sunulan ekonomik takvim hizmetleri aracılığı ile yatırımcılar, piyasada varlık fiyatları üzerinde ektisi olabilecek gelişmeleri kolaylıkla takip edebilmekte, aynı alanlarda gerçekleştirilen yorumlar aracılığı ile fiyatların seyrine ilişkin başarılı öngörülerde bulunma imkanına sahip olabilmektedirler.

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir